Welkom

Bent u op zoek naar:
– Een andere invulling van mentorlessen.
– Een originele blik op maatschappij en maatschappelijk functioneren.
– Effectieve studie begeleiding.
– Verbetering klassenklimaat.
– Ondersteuning bij onderwerpen als: klagen, keuzes maken, pesten, respect, sociale
vaardigheden en communicatie.

Bent u een docent die:
– Lef heeft met leerlingen.
– Samen op onderzoek uit wil gaan.
– Niet bang is alles ter discussie te stellen.
– Zich laat verrassen door de inbreng van leerlingen.
– Er lol in heeft onbetreden paden te verkennen met leerlingen.

Dit pakket :
– Is makkelijk toegankelijk.
– Is direct toepasbaar.
– Bevordert zelfstandigheid en kritisch denken.
– Nodigt uit jezelf in de wereld neer te zetten.
– Zet leerlingen aan tot projectmanagement; van liefdesbrieven tot huiswerk.
– Bestaat uit digitaal lesmateriaal gepresenteerd door leeftijdsgenoten.
– Praktisch, zelf gelijk aan de slag.
– Niet arbeidsintensief voor de leraar.