Maatschappelijke Projecten

Complimentendag;

Een dag over erkennen. Zelf ervaren wat het is om complimenten te geven en te ontvangen. Leerlingen schrijven vervolgens lieve briefjes, gaan lintjes maken om op te spelden, bloemen maken om te verspreiden in de omgeving

Samenzijnwerijk dag

Leerlingen organiseren samen met de buurt een ruilbeurs

Jaarlijks Project;

Middelbare schoolleerlingen leveren een bijdrage leveren aan leeftijdsgenoten in de maatschappij

Leerlingen van de hogere klassen bedenken een project naar de maatstaven van Buitengewoonzijn.NU. Een onbaatzuchtig project met een groep voor een groep.
De leerlingen presenteren de projecten en vervolgens stemt de hele school en komt er 1 project uit de bus.
Daar werken vervolgens leerlingen schoolbreed vrijwillig aan mee om het uit te voeren

Buitengewoon Parcival is een samenwerkingsproject van het Parcivalcollege en de training Buitengewoonzijn.NU.
Onder deze naam zijn diverse evenementen georganiseerd om een bijdrage te zijn aan de maatschappij.

2013

Ipads voor het Beatrix kinderziekenhuis; Leerlingen organiseren een veiling met zelfgemaakte kunstvoorwerpen en bereiden een diner. Met de opbrengst kopen ze 3 Ipads die worden aangeboden aan het Beatrix kinderziekenhuis waardoor de patienten daar hun schoolwerk kunnen doen op bed.
Film 1
Film 2

2014

Project lichamelijk gehandicapte jongeren; Leerlingen schilderen samen met lichamelijk gehandicapte jongeren van de Klaproos. Schilderen hun handen zijn, dans en theater maken samen, koken en een diner serveren aan de ouders en vrijwilligers van de zorginstelling waar ze wonen
Film

2015

Project Jonge mantelzorgers; Leerlingen maken schilderingen en tekeningen en drukken ansichtkaarten. Rond de kerst worden deze gedrukt en verkocht. Daarmee betalen/organiseren ze een creatieve dag met workshops in de middag en een maaltijd voor jonge mantelzorgers; Leeftijdsgenoten die in een gezin zitten waar een ander lid van dat gezin veel zorg en aandacht vraagt
Film

2016

Project Voorstelling Het Lieve Land, Leerlingen van het Parcival college maken een circus voorstelling met leerlingen van het Liefland college, speciaal onderwijs. De gymzaal wordt omgebouwd tot een circus en er is de hele dag geoefend. De hele school en de ouders komen aan het eind van de middag kijken. Trapeze, grote loopballen, fladderende vlinders, maar vooral samen.

2017

Het grote uitzwaaimoment op Centraal station Groningen
Groeten we elkaar nog? Anno 2017 lijkt elkaar groeten af en toe iets uit een grijs, ver verleden. Een groep leerlingen van het Parcivalcollege maakt aan alle anonimiteit een einde met een zwaaimoment. Al wachtend en reizend op station Groningen stuit je prompt op een groep jonge uitzwaaiers. Je wordt lief gegroet. Ze zwaaien zich suf, schudden handen, lachen vertederend, laten een traan, omhelzen en sporen bezoekers aan om vrolijk terug te zwaaien vanuit de vertrekkende trein. Garantie voor een vele brede glimlachen en een goede reis!
Film